Tüm dünyada gelişen ticaret ve teknoloji ile paralel olarak lojistik ve depolamaya duyulan ihtiyaç ve önem her geçen gün daha da ileri aşamalara varmaktadır. Özellikle uluslarası ticarette bu husus daha da belirginleşmekte ve lojistik imkanları daha iyi olan firmalar, diğer rakip firmalara göre daha avantajlıdır.

Ürünlerin her zaman, en uygun maliyet ile güvenli, sağlıklı bir ortamda muhafaza ederek, tedarik zincirini takip eder şekilde tüketiciye ulaşması, gelişen dünyamızda ticaretin en önemli unsuru haline gelmiştir.

Dış ticarette söz konusu olan “dahilde işlem”, “ihraç kayıtlı” ve “transit ticaret”e mevzu olan ürünlerin işlem görmesi, gümrüklü antrepolarda gerek maliyet, gerekse operasyonel açıdan kolaylık sağlayıcı avantajlara sahiptir.

Yukarıda sayılan fayda ve amaçlar doğrultusunda Aras Antrepoları, gümrüklü ürünlerin etkin bir şekilde, teknolojik ve çağın kullanım standartlarına uygun şartlarda ülkemize ve tüm müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

İsmet ARAS

Yönetim Kurulu Başkanı